Σκοπός Συνεδρίου Επιτροπές Συνεδρίου Προφορικές Ανακοινώσεις Αναρτημένες Ανακοινώσεις Επιστημονικό Πρόγραμμα Περιλήψεις Ανακοινώσεων
Προφορικές Ανακοινώσεις
Πλήρη Κείμενα
Αριθμός Ανακοίνωσης
Τίτλος Ανακοίνωσης
Pdf Αρχείο
ΠΑ 1
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΕΝΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ)
ΠΑ 2
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
pdficon
ΠΑ 3
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ TOY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
pdficon
ΠΑ 4
“PRESENTEEISM”: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
pdficon
ΠΑ 5
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
pdficon
ΠΑ 6
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
pdficon
ΠΑ 7
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΑΕ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
pdficon
ΠΑ 8
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
pdficon
ΠΑ 9
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΒΛΑΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
pdficon
ΠΑ 10
ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. ΕΓΓΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)
pdficon
ΠΑ 11
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ – MILI
(METHOD OF INVESTIGATION FOR LABOUR INSPECTORS)
pdficon
ΠΑ 12
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
pdficon
ΠΑ 13
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ
pdficon
ΠΑ 14
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
pdficon
ΠΑ 15
Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΥΑΙΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΑΕ
pdficon
ΠΑ 16
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
pdficon
ΠΑ 17
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- Α' ΒΟΗΘΕΙΑΣ
pdficon
ΠΑ 18
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΑΕ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
pdficon
ΠΑ 19
ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
pdficon
ΠΑ 20
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
pdficon
ΠΑ 21
ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
pdficon
ΠΑ 22
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚAΙ EΡΓATIKA ATYXHMATA
pdficon
ΠΑ 23
ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
pdficon
ΠΑ 24
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKH KΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
pdficon
ΠΑ 25
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
pdficon
ΠΑ 26
ΑΣΦΛΑΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
pdficon
ΠΑ 27
ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
pdficon
ΠΑ 28
ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
pdficon
ΠΑ 29
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΩΝ
pdficon
ΠΑ 30
ΜΕΛΕΤΗ & ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ
pdficon
ΠΑ 31
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
pdficon
ΠΑ 32
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
pdficon
ΠΑ 33
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/24/ΕΚ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟ
ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
pdficon
ΠΑ 34
Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ Καν. REACH & CLP
pdficon
ΠΑ 35
ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH
ΚΑΙ CLP
pdficon
ΠΑ 36
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΛΗΜΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
pdficon
ΠΑ 37
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΤΕΧ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
pdficon
ΠΑ 38
Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
pdficon
ΠΑ 39
ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
pdficon
ΠΑ 40
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
pdficon
ΠΑ 41
ΣΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΕΘΕΛ Α.Ε.)
pdficon
ΠΑ 42
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΟΦ.Ε) ΣΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (ΠΕ) ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΙΕ) ΤΗΣ ΔΕΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΘ)
pdficon
ΠΑ 43
Η ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΔΗΓΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
pdficon
ΠΑ 44
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ «ΕΠΙΔΗΜΙΑ» ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;
pdficon
ΠΑ 45
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, BURNOUT ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΛΑΘΗ
pdficon
ΠΑ 46
ΚΥΚΛΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
pdficon
ΠΑ 47
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΑ ΝΟΣΚΟΜΕΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
pdficon
ΠΑ 48
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
pdficon
ΠΑ 49
ΣΥΓΧΡΟΝΑ "ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΕΙΑ" ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
pdficon
ΠΑ 50
ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΑΕΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ.
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ
pdficon
ΠΑ 51
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΞΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ RDF ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
pdficon
ΠΑ 52
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
pdficon
ΠΑ 53
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΓΓΕΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
pdficon
ΠΑ 54
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΚΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ (ΧΑΛΑΖΙΑ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
pdficon
ΠΑ 55
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΤΟΞΙΚΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
pdficon
ΠΑ 56
ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
pdficon
ΠΑ 57
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ HIV
pdficon
ΠΑ 58
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
pdficon
ΠΑ 59
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Ή ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2003-2009
pdficon
ΠΑ 60
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
pdficon
ΠΑ 61
H AΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – RESPONSIBLE CARE
pdficon
ΠΑ 62
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
pdficon
ΠΑ 63
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟ-ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
pdficon
ΠΑ 64
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
pdficon
ΠΑ 65
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
pdficon
ΠΑ 66
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
pdficon
ΠΑ 67
FIT FOR WORK? ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
pdficon
ΠΑ 68
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
pdficon
ΠΑ 69
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ:
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ TAPE-MCCONEL ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
pdficon
ΠΑ 70
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ , ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ
pdficon
ΠΑ 71
ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
pdficon
ΠΑ 72
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
pdficon
ΠΑ 73
Η ΥΓΙΕΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
pdficon
ΠΑ 74
ΟΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
pdficon
ΠΑ 75
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
pdficon
ΠΑ 76
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α.Γ.Ε.Τ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
pdficon
ΠΑ 77
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
pdficon
ΠΑ 78
SAFETY WALKS, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
pdficon
ΠΑ 79
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ Υ.Α.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
pdficon
ΠΑ 80
ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΣΤΟ ΛΑΤΟΜΙΚΟ
ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
pdficon
ΠΑ 81
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΑΣΚΗΣΗ "ΚΕΡΑΥΝΟΣ 2010", 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 - ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
pdficon
ΠΑ 82
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
pdficon
ΠΑ 83
ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΣΕΙΣ;
pdficon
ΠΑ 84
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ:
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΩ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
pdficon
ΠΑ 85
ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
pdficon
ΠΑ 86
ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΟΛΟΦΟΡΙΑΣ:
Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
pdficon
ΠΑ 87
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (Μ/Ν) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Μ/Φ) ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Δ/Ν)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΟΡΙΕΑ ΕΛΛΑΔΑ(ΠΡ. ΔΕΗ Μ/Φ & Δ/Ν Β/Ε)
pdficon
ΠΑ 88
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ:
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
pdficon
ΠΑ 89
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ MAPO
pdficon