Σύλλογος Πληροφορικής Eurobank Ergasias AE

 Κεντρική Σελίδα |  Σύνδεσμοι |  Άρθρα/Ενημέρωση |  Συλλογικά Όργανα |  Καταστατικό

 Θέματα - Αιτήματα

 Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ - Ετήσια Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2015

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 65 - ΕΣΣΕ Αlpha Bank 2012

 Μνημόνιο 2 - ΦΕΚ 28/Α/14-2-2012

 Κώδικας Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων - ν.3850/2010

 Εξώδικη Διαμαρτυρία - Πρόσκληση - Δήλωση ΟΤΟΕ
 Εξώδικη Διαμαρτυρία - Πρόσκληση - Δήλωση ΣΕΤΤ
 Ερμηνευτική Εγκύκλιος άρθρου 31 ν.4024/2011 με στόχο αντίστοιχη με ΔΕΚΟ μείωση μισθολογικού κόστους στο ΤΤ


 Η τύχη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας μετά τη μεταβίβαση της επιχείρησης
 Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου
 Οι άδειες του Τραπεζοϋπάλληλου
 Το νέο θεσμικό πλαίσιο συνταξιοδότησης των τραπεζοϋπαλλήλων
 Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία


 ΕΚΑ -ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
 ΕΚΑ - ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 Το BULLYING στον εργασιακό χώρο
 Υπουργείο Εργασίας - Πρόσθετη αμοιβή καταβάλει ο εργοδότης για πρόσθετη εργασία
 Περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και δικαιώματα των θυμάτων
Copyright © 2018 - www.ituniontt.gr