Σύλλογος Πληροφορικής Eurobank Ergasias AE

 Κεντρική Σελίδα |  Σύνδεσμοι |  Άρθρα/Ενημέρωση |  Συλλογικά Όργανα |  Καταστατικό

 Σύνδεσμοι

Γενικοί

 Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος
 Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας
 Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ
 Ελληνική Ένωση Τραπεζών
 ΕΦΚΑ-T.Y.T.E.K.Ω τομέας ασθένειας
Διατάξεις - συλλογικές συμβάσεις

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Eurobank 2015
 Κανονισμός Προσωπικού Τ.Τ. 2009
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ T.T. 2009
 Ισχύουσα Σ.Σ.Ε 2009
 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ OTOE - ΤΡΑΠΕΖΩΝ
 Εργατική Νομοθεσία
 Εργατική Νομολογία
 Γνωμοδοτήσεις
Άρθρα

 Εξαγορές και συγχωνεύσεις
 Περί επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας


Copyright © 2019 - www.ituniontt.gr